N.I.G.S.
550 € + ФПА
BRC
660 € + ФПА
LIQUIDSI
1300 € + ФПА

Αβανς Επεξεργαστες

Κάθε καύσιμο χαρακτηρίζεται από ειδική ταχύτητα καύσης. Η μέγιστη ταχύτητα καύσης του μείγματος βενζίνης – αέρα είναι 600 m/sec, του υγραερίου ( LPG ) είναι 450 m/sec,ενώ του φυσικού αερίου ( CNG ) είναι 350 m/sec. Γενικά η ταχύτητα καύσης των εναλλακτικών καυσίμων είναι μικρότερη από την ταχύτητα καύσης της βενζίνης. Αυτός είναι και ο λόγος που βενζινοκίνητοι κινητήρες εσωτερικής καύσης είναι λιγότερο αποτελεσματικοί όταν λειτουργούν με εναλλακτικό καύσιμο. Επίσης η θερμοκρασία των καυσαερίων των εναλλακτικών καυσίμων είναι υψηλότερη από τη θερμοκρασία των καυσαερίων της βενζίνης. Αυτό έχει σαν συνέπεια την ύπαρξη αυξημένης θερμοκρασίας στις βαλβίδες ,μέ αποτέλεσμα να καίγονται οι βαλβίδες.Αυτό το πρόβλημα αποφεύγεται με την αλλαγή της γωνίας ανάφλεξης του μείγματος του καυσίμου. Όταν η γωνία ανάφλεξης είναι μεγαλύτερη,έχουμε μεγαλύτερο αβάνς,και τα εναλλακτικά καύσιμα κάνουν πλήρη καύση με αργότερους ρυθμούς κατά την λειτουργία του πιστονιού.Έτσι η θερμοκρασία των καυσαερίων μειώνεται, με αποτέλεσμα να καταφέρνουμε στο έπακρον την μετατροπή της θερμικής ενέργειας σε μηχανική λειτουργία. Η άριστη καύση του μείγματος καυσίμου-αέρα έχει σαν αποτέλεσμα την αύξηση της ιπποδύναμης του  κινητήρα , την ελλάτωση της κατανάλωσης καυσίμου και αποφεύγετε το κάψιμο των βαλβίδων. Για την άριστη καύση του μείγματος στα εναλλακτικά καύσιμα (υγραέριο και φυσικό αέριο ) σε βενζινοκίνητους κινητήρες πρέπει να τοποθετείται αβάνς επεξεργαστής.

Α.Ε.Β.

Α.Ε.Β.

Α.Ε.Β.

Αβανς επεγεργαστής

Ο Timing advance processor,γνωστός σαν αβάνς επεξεργαστής ,είναι εξωτερικό εξάρτημα το οποίο χρησιμοποιείται ως συμπληρωματική κράτηση της γωνίας ανάφλεξης.Ο αβάνς επεξεργαστής είναι απαραίτητος για την απόδοση των υψηλών οκτανίων που περιεχουν το υγραέριο και το φυσικό αέριο. Ο αβάνς επεξεργαστής είναι εξοπλισμένος με διακόπτες με τους οποίους σταθερά καθορίζονται οι μοίρες της προσπέρασης. Χρειάζεται χειροκίνητη ρύθμιση για κάθε αυτοκίνητο. Υπάρχουν και ρυθμιζόμενοι αβάνς επεξεργαστές ,στους οποίους ρυθμίζεις διαφορετική γωνία ανάφλεξης ανάλογα με τις στροφές. Σε αυτοκίνητα με περισσοτερες από μια αυξανώμενη μπομπίνα πρέπει να τοποθετηθούν αντίστοιχος αριθμός αβάνς επεξεργαστών.


Οι αβάνς επεξαργαστές που σας προτείνουμε είναι της εταιρίας ΑΕΒ.