N.I.G.S.
550 € + ФПА
BRC
660 € + ФПА
LIQUIDSI
1300 € + ФПА

Λιπαντικά

 

Τα λιπαντικά χρησιμοποιούνται υπό τη μορφή συμπηκνωμένου υγρού σε αντικατάσταση του μόλυβδου, με σκοπό τη μείωση της φθοράς των βαλβίδων σε αυτοκίνητα που κινούνται με υγραέριο,φυσικό αέριο και βενζίνη.

 

Η αποδεδειγμένη σύσταση του υγρού περιέχει συνδιασμό συμπληρωμάτων,τα οποία καθαρίζουν τα μπεκ και το σύστημα καύσης ( όταν το υγρό συμπληρώνεται στη βενζίνη), αυξάνει την αποδοτηκότητα του καυσίμου κι ελατώνει την εκπομπή βλαβερών καυσαερίων.Το λιπαντικό δεν κάνει ζημιά και δεν χαλάει την λειτουργία των καταλυτών και της λάμδα σόντα. Το λιπαντικό ( Valve Saver Fluid ) είναι απαραίτητο για αυτοκίνητα που κινούνται με υγραέριο,φυσικό αέριο και βενζίνη και μπορεί να ψεκαστεί άμεσα στον κινητήρα με το « Σύστημα Αυτόματης Λίπανσης». Το λιπαντικό καθαρίζει,λιπαίνει και κάνει ψύξη στον επάνω κύλινδρο και την κεφαλή ,δημιουργόντας ταυτόχρονα μια στρώση προστασίας και ψύξης ανάμεσα στις βαλβίδες και στην φωλιά τους στην κεφαλή.
Τα λιπαντικά που σας προτείνουμε είναι καταξιωμένων εταιριών, JML και Flash lube.

JLM

JLM

JLM

Το λιπαντικό JLM (JLMValveSaverFluid έιναι μόλυβδος-υποκατάστατο συμπηκνωμένου συμπληρώματος,το οποίο δημιουργήθηκε με σκοπό την μείωση της φθοράς των βαλβίδων και των έδρων τους για κινητήρες που λειτουργούν με υγραέριο(LPG), μεθάνιο (CNG) και βενζίνη.

Η αποδεδειγμένη φόρμουλα του υγρού περιέχει επίσης  συνδιασμό συμπληρωμάτων ,τα οποία καθαρίζουν τα μπεκ και τα συστήματα καυσίμου ( όταν το υγρό προστίθεται στην βενζίνη ), αυξάνει την αποτελεσματικότητα του καυσίμου και μειώνει τις βλαβερές εκπομπές.
 Το λιπαντικό JLM δεν βλάπτει την λειτουργία των καταλυτών και των λάμδα.