N.I.G.S.
550 € + ФПА
BRC
660 € + ФПА
LIQUIDSI
1300 € + ФПА

Φυσικό Αέριο πετρελαιο κίνησης

 

Ο πετρελαιοκίνητος κινητήρας είναι πολύ πιο αξιόπιστος κι ανθεκτικός από τον βενζινοκίνητο.Δέχεται μεγαλύτερη επιβάρυνση,οπότε και οι απαιτήσεις γι’αυτών είναι υψηλές.

Ένα από τα βασικά στοιχεία για την μακροχρόνια αντοχή του κινητήρα ,είναι η λίπανση του.

 

•  Οι μεγάλοι κατασκευαστές κινητήρων,οι οποίοι προτείνουν υβρίδια για τη λειτουργία πετρελαίου και μεθανίου,επισημαίνουν ότι μπορεί ν’αυξηθούν τα χιλιόμετρα ανάμεσα στην αλλαγή των λαδιών

•  Αυτό σημαίνει ότι το αυτοκίνητο που δουλεύει με πετρέλαιο-μεθάνιο,θα έχει λάδια με πιο υψηλά χαρακτηριστικά για μεγαλύτρο χρονικό διάστημα,δηλ ο κινητήρας θα λειτουργεί υπό καλύτερς συνθήκες.


Η χρήση του φυσικού αερίου σίγουρα θ’αυξάνεται στο μέλλον,ειδικά λόγω του γρήγορου ρυθμού μείωσης του πετρελαίου παγκοσμίος.