N.I.G.S.
550 € + ФПА
BRC
660 € + ФПА
LIQUIDSI
1300 € + ФПА

Φυσικό Αέριο CNG

 

Φυσικό αέριο – μεθάνιο ,γνωστό ως CNG (Compressed Natural Gas). Το μεθάνιο (CH4) είναι περίπου 90%. Τα υπόλοιπα συστατικά είναι Αιθάνιο- С2Н6,Προπάνιο- С3Н8 και σε μικρότερη ποσότητα βαρύτερυς υδρογονάνθρακες όπως Πεντάνιο-С5Н12, Εξάνιο-С6Н14 κ.α.

 

Προτερήματα:

 

Χαμηλότερη τιμή,περίπου τρείς φορές φθηνότερη από τη βενζίνη.
Αναμφισβήτητη είναι η οικολογική οφέλεια από την χρήση του φυσικού αερίου.Εκπέμπει πόλυ λίγα καυσαέρια στην ατμόσφαιρα.Το τελικό προϊόν της καύσης του είναι δειοξίδιο του άνθρακα( δειοξίδιο ) και νερό.
Λόγω της καθαρής καύσης αυξάνονται τα χιλιόμετρα μεταξύ της αλλαγής λαδιών και φίλτρου λαδιού.
Αυξάνεται η ζωή του κινητήρα.Τα υψηλά οκτάνια δεν επιτρέπουν την δημιουργία εκρηκτικής καύσης ,η οποία έχει σαν αποτέλεσμα την μηχανική φθορά.
 Έχει την ιδιότητα να μην αφαιρεί την λιπαντική στρώση,με αποτέλεσμα τη μείωση της φθοράς του κινητήρα.
Το φυσικό αέριο και ο αέρας έχουν την ίδια φυσική κατάσταση ,δηλ. αναμυγνύονται καλά κι αντίστοιχα η ποιότητας του μείγματος στους διάφορους κυλίνδρους διαφέρει πολύ λιγότερο σε σύγκριση με τα υγρά καύσιμα.
Ασφαλής – είναι ελαφρύτερο από τον αέρα,ανεβαίνει στην ατμόσφαιρα,δύσκολα γίνεται εκρηκτική συγκέντρωση,ενώ τα ντεπόζιτα στα οποία αποθηκεύεται,λόγω της ιδιατερότητας του είναι το πιο γερό στοιχείο του αυτοκινήτου.
Υπάρχει άφθονη διανομή,οπότε δεν υπάρχει κίνδυνος κρίσης

 

Μειονεκτήματα:

 

Το βασικό μειονέκτημα του φυσικού αερίου,το οποίο χρησιμοποιείται σαν καύσιμο είναι η χαμηλή ογκομετρική πυκνότητα της ενέργειας,δηλ. η θερμότητα που παράγεται από την καύση ενός λίτρου φυσικού αερίου είναι πολύ μικρότερη από αυτή που παράγεται από την καύση ενός λίτρου βενζίνης.Γι’αυτό το λόγω για να μπορεί να χρησιποιηθεί σαν καύσιμο για τ’αυτοκίνητα,το φυσικό αέριο συμπηκνώνεται μέχρι 200-220 atm κι αποθηκεύεται σε ειδικές δεξαμενές,οι οποίες είναι κατασκευασμένες από ανοξείδωτο χάλυβα ή ελαφρύ κράμα, ενισχυμένο με ίνες χάλυβα και είναι σχεδόν άφθαρτες σε συνθήκες λειτουργίας, δηλαδή πλήρως ασφαλής.
Η δεξαμενές του μεθανίου όταν είναι γεμάτες προσθέτουν περίπου 70-100 κιλά σαν βάρος στο αυτοκίνητο σας. Το παραπάνω φορτίο έχει σαν αποτέλεσμα την πιο γρήγορη φθορά της ανάρτησεις και των φρένων του αυτοκινήτου.
Όταν δουλεύει με μεθάνιο το αυτοκίνητο χάνει 10% περίπου από την ιπποδύναμη του.Αν δεν έχει γίνει καλή τοποθέτηση και ρύθμιση ,το ποσοστό μπορεί και να μεγαλώσει.
Χάνεται αρκετός χώρος από το πορτ μπαγκάζ του αυτοκινήτου,λόγω των δεξαμενών.
Δεν υπάρχουν ακόμα αρκετά πρατήρια καυσίμων,στα οποία να μπορείτε να προμηθευτείτε μεθάνιο.


Η τελική απόφαση είναι υποκειμενική,εξαρτάται από το ποσό που θέλετε να διαθέσετε, τα χιλιόμετρα που θα κάνετε ετησίος,την διάθεση για συμβιβασμό με την πιο μικρή επιτάχυνση του αυτοκινήτου και την ελλάτωση του χώρου του πορτ μπαγκάζ σας.

 

Φυσικό  αέριο σ’αυτοκίνητο με πετρελαιοκίνητο κινητήρα

 

Ο πετρελαιοκίνητος κινητήρας είναι πολύ πιο αξιόπιστος κι ανθεκτικός από τον βενζινοκίνητο.Δέχεται μεγαλύτερη επιβάρυνση,οπότε και οι απαιτήσεις γι’αυτών είναι υψηλές.

Ένα από τα βασικά στοιχεία για την μακροχρόνια αντοχή του κινητήρα ,είναι η λίπανση του.


•  Οι μεγάλοι κατασκευαστές κινητήρων,οι οποίοι προτείνουν υβρίδια για τη λειτουργία πετρελαίου και μεθανίου,επισημαίνουν ότι μπορεί ν’αυξηθούν τα χιλιόμετρα ανάμεσα στην αλλαγή των λαδιών

•  Αυτό σημαίνει ότι το αυτοκίνητο που δουλεύει με πετρέλαιο-μεθάνιο,θα έχει λάδια με πιο υψηλά χαρακτηριστικά για μεγαλύτρο χρονικό διάστημα,δηλ ο κινητήρας θα λειτουργεί υπό καλύτερς συνθήκες.

 

Η χρήση του φυσικού αερίου σίγουρα θ’αυξάνεται στο μέλλον,ειδικά λόγω του γρήγορου ρυθμού μείωσης του πετρελαίου παγκοσμίος.